ÇAĞRI MERKEZİ API SİSTEMİ | KOBİKOM TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

Giriş

Çağrı Merkezi API Sisteminde önceden sizlere verilen API KEY ile bağlantı kurmanız gerekecektir.
API 'yi JSON veya XML formatında görüntüleyebilirsiniz. Default olarak XML çıktı üretir.

      http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&type=xml
type parametresinin aldığı değerler 1-) xml 2-) json

Kampanya Eklemek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=createCampaign
      

REQUEST

       name 		| string | kampanya adı
       start_date 	| date 	 | kampanya başlangıç tarihi
       end_date 	| date 	 | kampanya bitiş tarihi
       start_time 	| time 	 | kampanya başlangıç saati
       end_time 	| time 	 | kampanya bitiş saati
       retries 	| int 	 | kaç defa aranak
       queue 		| int 	 | kuyruk (NOT: kuyruğu eğer bilmiyorsanız 191 olarak gönderiniz.)
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <id_campaign>Oluşan Kampanyanın ID</id_campaign>
       <name>Oluşan Kampnayanın Adı</name>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "id_campaign": Oluşan Kampanya ID,
        "name": "Oluşan Kampnaya Adı"
       }
      

Kampanya Silmek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=deleteCampaign
      

REQUEST

       id_campaign | int | Kampanya ID bilgisi gönderilir.
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Kampanya Silindi</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Kampanya Silindi"
       }
      

Kuyrukları Listele

GET URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=listQueue&type=json
      

REQUEST

       module  | int  | listQueue
       type  | string | Şu an için sadece JSON olarak cevap vermektedir
      

RESPONSE JSON

       {
         "result": "true",
         "message": [
           {
             "extension": "10000",
             "descr": "OPERATORQ"
           },
           {
             "extension": "10001",
             "descr": "TEKNIKQ"
           },
           {
             "extension": "10002",
             "descr": "TESTQ"
           }
         ]
       }
      

Kuyruk Eklemek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=createQueue
      

REQUEST

       account 	| int  | Kuyruk Numarası
       name 		| string | Kuyruk Adı
       password 	| string | Kuyruk Şifresi
       dynmembers 	| array | Dinamik Agentlar
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Kuyruk Eklendi</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Kuyruk Eklendi"
       }
      

Kuyruk Silmek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=deleteQueue
      

REQUEST

       account 	| int  | Kuyruk Numarası
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Kuyruk Silindi</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Kuyruk Silindi"
       }
      

Kuyruktaki Agent Listesi

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=queueAgents
      

REQUEST

       account  | int  | Kuyruk Numarası
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <agents>
       <agent>100<agent>
       <agent>101<agent>
       <agent>102<agent>
       <agent>...<agent>
       </agents>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "agents": [
        "0": "100",
        "1": "101",
        "2": "102",
        ...
        ]
       }
      

Agent Girişi

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=loginAgent
      

REQUEST

       agent  | int  | Agent Numarası
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
         <result>true</result>
         <message>Giriş yapıldı.</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
         "result": "true",
         "message": "Giriş yapıldı."
       }
      

Agent Çıkışı

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=logoutAgent
      

REQUEST

       agent 	| int  | Agent Numarası
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
         <result>true</result>
         <message>Çıkış yapıldı.</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

        {
         "result": "true",
         "message": "Çıkış yapıldı."
       }
      

Kuyruğa Agent Eklemek Silmek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=agentsQueue
      

REQUEST

       account 	| int  | Kuyruk Numarası
       dynmembers 	| array | Agent Listesi
       make	 	| boolen | true gönderildiğinde agentler eklenir / false gönderildiğinde agentler silinir.
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>İşleminiz Gerçekleşti</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "İşleminiz Gerçekleşti"
       }
      

Aktif Call Center Çağrıları

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=activeCallsCallCenter
      

REQUEST

      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <activecalls>
       <activecall>
       <agentnumber> Agent Numarası </agentnumber>
       <fechainicio> Çağrı Durumu </fechainicio>
       <phone> Telefon Numarası </phone>
       </activecall>
       ...
       </activecalls>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "activecalls": [
        "0" : {
         "agentnumber" : "Agent Numarası",
         "fechainicio" : "Çağrı Durumu",
         "phone" : " Telefon Numarası "
        }
        ...
        ]
       }
      

Canlı Yönetimlar

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=activeCalls
      

REQUEST

      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <calls>
       <call>
       <kanal> Kanal Adı </kanal>
       <kaynak> Kaynak </kaynak>
       <dahili> Dahili </dahili>
       <oncelik> Öncelik </oncelik>
       <yon> Yön </yon>
       <islem> İşlem </islem>
       <data> Veriler </data>
       <arayan_numara> Telefon Numarası </arayan_numara>
       <sure> Süre </sure>
       </call>
       ...
       </calls>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "activecalls": [
        "0" : {
         "kanal" : "Kanal Adı",
         "kaynak" : "Kaynak",
         "dahili" : " Dahili ",
         "oncelik" : " Öncelik ",
         "yon" : " Yön ",
         "islem" : " İşlem ",
         "data" : " Veriler ",
         "arayan_numara" : " Telefon Numarası ",
         "sure" : " Süre "
        }
        ...
        ]
       }
      

Arama Kayıtları

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=callRecords
      

REQUEST

       orderby 	| string | 'arayan_numara'
       sira 		| string | desc veya asc
       limit 		| int	 | arayan_numara
       baslangic_tarihi 	|	date	| Başlangıç Tarihi
       bitis_tarihi 		|	date	| Bitiş Tarihi
       arayan_adi 		|	string	| Arayan Adı
       arayan_numara 		|	string	| Arayan Numara
       aranan_numara 		|	string	| Aranan Numara
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <call_records>
       <call_record>
       <arama_tarihi> Arama Tarihi </arama_tarihi>
       <arayan_adi> Arayan Adı </arayan_adi>
       <arayan_numara> Arayan Numara </arayan_numara>
       <aranan_numara> Aranan Numara </aranan_numara>
       <kaynak> Kaynak </kaynak>
       <kanal> Kanal </kanal>
       <ic_kanal> İç Kanal </ic_kanal>
       <sonislem> Son İşlem </sonislem>
       <sondata> Son Veriler </sondata>
       <sure> Süre </sure>
       <durum> Durum </durum>
       </call_record>
       ...
       </call_records>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "activecalls": [
        "0" : {
         "arama_tarihi" : "Arama Adı",
         "arayan_adi" : "Arayan Adı",
         "arayan_numara" : "Arayan Numara",
         "aranan_numara" : "Aranan Numara",
         "kaynak" : "Kaynak",
         "kanal" : "Kanal",
         "ic_kanal" : "İç Kanal",
         "sonislem" : "Son İşlem",
         "sondata" : "Son Veri",
         "sure" : "Süre"
         "durum" : " Durum "
        }
        ...
        ]
       }
      

SES Kayıtları

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=callRecords
      

REQUEST

       orderby 	| string | 'arayan_numara'
       sira 		| string | desc veya asc
       limit 		| int	 | arayan_numara
       baslangic_tarihi 	|	date	| Başlangıç Tarihi
       bitis_tarihi 		|	date	| Bitiş Tarihi
       arayan_adi 		|	string	| Arayan Adı
       arayan_numara 		|	string	| Arayan Numara
       aranan_numara 		|	string	| Aranan Numara
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <call_records>
       <call_record>
       <arama_tarihi> Arama Tarihi </arama_tarihi>
       <arayan_adi> Arayan Adı </arayan_adi>
       <arayan_numara> Arayan Numara </arayan_numara>
       <aranan_numara> Aranan Numara </aranan_numara>
       <kaynak> Kaynak </kaynak>
       <kanal> Kanal </kanal>
       <ic_kanal> İç Kanal </ic_kanal>
       <sonislem> Son İşlem </sonislem>
       <sondata> Son Veriler </sondata>
       <sure> Süre </sure>
       <durum> Durum </durum>
       <dosya> Dosya </dosya>
       </call_record>
       ...
       </call_records>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "activecalls": [
        "0" : {
         "arama_tarihi" : "Arama Adı",
         "arayan_adi" : "Arayan Adı",
         "arayan_numara" : "Arayan Numara",
         "aranan_numara" : "Aranan Numara",
         "kaynak" : "Kaynak",
         "kanal" : "Kanal",
         "ic_kanal" : "İç Kanal",
         "sonislem" : "Son İşlem",
         "sondata" : "Son Veri",
         "sure" : "Süre",
         "durum" : "Durum",
         "dosya" : "Dosya"
        }
        ...
        ]
       }
      

Çağrı Detayları

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=getCallDetail
      

REQUEST

- boş olarak gönderilebilir.
- "phone" parametresi tek başına gönderilebilir.
- "id_campaign" parametresi tek başına gönderilebilir.
       phone	 	| int  | Telefon Numarası
       id_campaign	| int  | Kampanya ID 'si gönderilir.
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <Datas>
       <Data>
       <name> Kampanya Adı </name>
       <phone> Telefon Numarası </phone>
       <status> Durum </status>
       <start_time> Başlama Zamanı </start_time>
       <end_time> Bitiş Zamanı </end_time>
       <duration> Süre </duration>
       <failure_cause> Başarısız ID </failure_cause>
       <failure_cause_txt> Başarısız olma sebebi metni </failure_cause_txt>
       <agent_number> Agent Numarası </agent_number>
       <agent_name> Agent Adı </agent_name>
       </Data>
       ...
       </Datas>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "data": [
        0 : {
         "name" : "Kampanya Adı",
         "phone" : "Telefon Numarası",
         "status" : "Durum",
         "start_time" : "Başlama Zamanı",
         "end_time" : "Bitiş Zamanı",
         "duration" : "Süre",
         "failure_cause" : "Başarısız ID",
         "failure_cause_txt" : "Başarısız olma sebebi metni",
         "agent_number" : "Agent Numarası",
         "agent_name" : "Agent Adı",
        },
        ....
        ]
       }
      

Kampanyaya Telefon Eklemek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=campaignAddPhone
      

REQUEST

       name	 	| string | Kişi Adı
       surname	 	| string | Kişi Soyadı
       phone	 	| int  | Telefon Numarası
       id_campaign	| int  | Kampanya ID 'si gönderilir.
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Kampanyaya Yeni Telefon Eklendi</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Kampanyaya Yeni Telefon Eklendi"
       }
      

Kampanyadan Telefon Silmek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=campaignDeletePhone
      

REQUEST

       id_campaign	| int  | Kampanya ID 'si gönderilir.
       phone	 	| int  | Telefon Numarası
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Kampanyadan Telefon Silindi</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Kampanyadan Telefon Silindi"
       }
      

Mola Başlatmak

GET URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=breakList
      

REQUEST

       tip | string  | xml veya json
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
         <result>true</result>
         <break>
           <id>2</id>
           <name>YEMEK MOLASI</name>
         </break>
         <break>
           <id>3</id>
           <name>CAY SIGARA MOLASI</name>
         </break>
         <break>
           <id>4</id>
           <name>DIS ARAMA</name>
         </break>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       [
         {
           "id": "2",
           "name": "YEMEK MOLASI"
         },
         {
           "id": "3",
           "name": "CAY SIGARA MOLASI"
         },
         {
           "id": "4",
           "name": "DIS ARAMA"
         }
       ]
      

Mola Başlatmak

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=breakStart
      

REQUEST

       agent  | int  | agent numarası gönderilir
       breakId	| int  | mola numarası gönderilir
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Mola Başladı</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Mola Başladı"
       }
      

Mola Bitirmek

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=breakEnd
      

REQUEST

       agent	| int  | agent numarası gönderilir
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <break>
       <agent> 1000 </agent>
       <starttime> 2017-06-01 10:00:00 </starttime>
       <endtime> 2017-06-01 10:00:08 </endtime>
       <duration> 8 </duration>
       </break>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Mola Başladı"
       }
      

Çağrı Başlatmak

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=dial
      

REQUEST

       extension	| int  | dahili gönderilir
       number		| int  | aranacak numara gönderilir.
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Arama Başladı</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Arama Başladı"
       }
      

Çağrı Transferi

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=redirect
      

REQUEST

       from   | int  | hangi dahiliden
       extension | int  | hangi dahiliye
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Çağrı Yönlendirildi</message>
       <extension>DAHİLİ_NO</extension>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Çağrı Yönlendirildi",
        "extension": DAHİLİ_NO
       }
      

Çağrı Sonlandırmak

POST URL:

       http://[ipadresiniz]/api/?apikey=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&module=hangup
      

REQUEST

       extension	| int  | dahili gönderilir
      

RESPONSE XML

       <CallCenter>
       <result>true</result>
       <message>Çağrı Sonlandırıldı</message>
       </CallCenter>
      

RESPONSE JSON

       {
        "result": "true",
        "message": "Çağrı Sonlandırıldı"
       }
      

Canlı Yönetim (WebSocket)

WEBSOCKET URL:


       ws://93.186.116.95:8088
       wss://93.186.116.95:8098
      

LOGIN


       {
        "command":"login",
        "username":"KULLANICIADINIZ",
        "password":"APIKEYiniz",
        "crm_id":"11111"
       }
      

RESPONSE JSON


       {
        "success": "1",
        "succesDesc": "Login başarılı."
       }
      

ÇAĞRI GELDİĞİ ZAMAN


       {
        "type":"ringing","caller":"128","called":"121","uniqueid":"1541419143.9568"
       }

       {
        "type":"incoming","caller":"128","called":"121","uniqueid":"1541419143.9568","recording":"1541419143.9567"
       }

       {
        "type":"outgoing","caller":"129","called":"02245320444","uniqueid":"1541418914.9537","recording":"1541418915.9538"
       }

       {
        "type":"hangup","uniqueid":"1541419143.9568"
       }
      

ÇAĞRI BAŞLATMA


       {
         "command"     : "originate",
         "customer_num"  : "902245320444",
         "pbx_num"     : "902245320444",
         "internal_num"  : "1001",
         "ring_timeout"  : "30000",
         "crm_id"     : "203577",
         "wait_response"  : "15000",
         "originate_order" : "of",
        "manual_answer"  : "0",
        "trunk"      : "kobikom"
       }
      

ÇAĞRI YÖNLENDİRME


       {
        "command":"redirect",
        "exten":"1001",
        "unique_id":"1520317155.59",
        "crm_id":"203577"
       }
      

ÇAĞRI KAPATMA


       {
        "command":"hangup",
        "unique_id":"1520317155.59",
        "crm_id":"203577"
       }
      

DAHİLİ DURUMLARI


       {
        "type":"ExtensionStatus",
        "extension":"1001",
        "status":"0"
       }

       Status:
        -1 = Dahili Bulunamadı
        0 = Boşta Hazır
        1 = Kullanımda
        2 = Meşgul
        4 = Bağlı Değil
        8 = Çalıyor
        16 = Beklemede
      

ÇAĞRI MERKEZİ API SİSTEMİ